Project Image

网销宝是2009年3月在阿里巴巴在中国市场推出按效果付费关键词竞价系统。原名为“点击推广”,后改名为“网销宝”。是提升询盘首选搜索营销工具。

网销宝 ¥3,000.00

购买数量
网销宝_01.jpg    
网销宝_02.jpg    
网销宝_03.jpg    
网销宝_04.jpg    
网销宝_05.jpg    
详情请咨询客服
客服电话:15915783698
客服微信:JA670441304COM
长按识别二维码 咨询客服