Project Image

诚信通是阿里巴巴为从事国内贸易的中小企业, 推出的会员制网上贸易服务! 让你快速开启网络批发业务。

诚信通 ¥6,688.00

购买数量
诚信通1_01.jpg    

建网站

诚信通包含整套企业建站服务

助您开启网络市场

查看详情        

超级旺铺 | 企业移动旺铺 | 独立企业官网

诚信通1_03.jpg    

引流量

诚信通独享三大市场特权

帮您获得买家关注

查看详情        

买家搜索 | 采购必应 | 专场报名

诚信通1_05.jpg    

促交易

诚信通专业营销利器

帮您获得网络订单

查看详情        

精准营销 | 询盘管理 | 权威认证

诚信通1_07.jpg    
诚信通1_08.jpg    
详情请咨询客服
客服电话:15915783698
客服微信:JA670441304COM
长按识别二维码 咨询客服